סגירה
חזרה
סגירה
פורום ביטוח סיעודי
072-372-5500
פורום ביטוח סיעודי
נושא/מחבר
תאריך ושעה
RE: מבחני ADL משתנים בין החברות?
16/11/2019 22:10
תאריך: 16.11.2019 22:10
עליזה שלום,
מבחני ה ADL - מבחן תלות הבודק את מידת זכאותו של המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח סיעודי, נקבעו על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ולפיו מבוטח ייחשב לסיעודי אם תתקיים בו אחת מההגדרות שלהלן:
1 .מצב בריאותי ירוד ותפקוד נמוך כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, שבגינם הוא אינו מסוגל
לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי, לפחות 50%, מהפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט,
להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים ולהתנייד עצמאית ממקום למקום. מספר הפעולות
המחייב משתנה בהתאם לפוליסה, ואי-יכולת לבצע שלוש פעולות תזכה את המבוטח בלפחות %50
מתגמול הביטוח החודשי.
2. "תשישות נפש" שנקבעה על-ידי רופא מומחה בתחום, הכוללת בין היתר פגיעה בפעילות הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית.
רוב הפוליסות שאני מכיר כוללות הגדרה לפיה מבוטח יוגדר כסיעודי אם אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מלפחות 3 פעולות מהפעולות המנויות לעיל, או כאשר הוא מוגדר כ"תשוש נפש".
עם זאת, קיימות פוליסות המסתפקות בשתי פעולות כאשר אחת מהן היא אי שליטה על סוגר השתן או הצואה.
מבחני ADL משתנים בין החברות?
(עליזה)
13/11/2019 09:14
מחבר: עליזה
תאריך: 13.11.2019 09:14
שלום לכם

האם מבחן ADL שמכריע אם אדם מסויים עונה להגדרת סיעודי, כן או לאו, עשוי להשתנות בין חברות הביטוח השונות, כך שבחברה אחת יהיה מבחן "מקל" שיאשר לאותו מבוטח לקבל גמלת סיעוד לפי הפוליסה, בעוד שבחברת ביטוח אחרת אותו אדם לא יוכר כסיעודי לפי אותו מבחן ADL? האם זה יתכן?