סגירה
חזרה
סגירה
תביעות ביטוח סיעודי
072-372-5500
תביעות ביטוח סיעודי

תקופת המתנה - משמעותה והאם אפשר בלי?

מומחה לביטוח סיעודי

תקופת המתנה במסגרת פוליסת ביטוח הינה התקופה שחלה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד התחלת קבלת תגמולי הביטוח.  

משמעות תקופת ההמתנה הינה שלא ניתן להתחיל לקבל את תגמולי הביטוח מיד עם קרות מקרה הביטוח, אלא רק לאחר סיום תקופת ההמתנה, בהתאם להגדרת משך הזמן שלה במסגרת הפוליסה.

אם לדוגמא נקבעה בפוליסה של ביטוח סיעודי תקופת המתנה של חודש, אז משמעות הדבר היא שלא ניתן לקבל את תגמולי הביטוח מיד לאחר הפיכתו של המבוטח למטופל סיעודי, אלא רק כעבור חודש.

מקובל לקבוע תקופות המתנה במסגרת פוליסות שונות, בנוסף לפוליסות ביטוח סיעודי, כגון במסגרת  פוליסות אובדן כושר עבודה, פוליסות בריאות ועוד.

אגב, חשוב להבדיל בין תקופת המתנה לבין תקופת אכשרה ולא לבלבל בין שני המושגים הללו.

תקופת אכשרה הינה תקופה שצריכה לחלוף ממועד רכישת פוליסת הביטוח ועד למועד הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח במידה ואירע מקרה ביטוח. תקופה זו לרוב אורכת 90 יום.

לפיכך, אם מקרה הביטוח אירע במהלך תקופת האכשרה, המבוטח לא יהיה זכאי לקבלת תגמולי הביטוח, גם אם מקרה הביטוח שלו עומד בתנאי הפוליסה.

מהי תקופת ההמתנה המקובלת בפוליסות ביטוח סיעודי?

בארץ משווקות כיום פוליסות ביטוח סיעודי על ידי קופות החולים הציבוריות וכן על ידי חברות הביטוח הפרטיות.

תקופת ההמתנה של פוליסות הביטוח של קופות החולים הציבוריות הינה תקופה קבועה ואחידה של 60 יום. כלומר, תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח רק לאחר 60 ימים מהמועד בו הוא הפך לסיעודי.

לעומת זאת, תקופת ההמתנה של פוליסות הביטוח הסיעודי של חברות הביטוח הפרטיות הינה מגוונת ולרוב היא נעה בין 30, 45 או 60 יום.

עם זאת, ייתכנו גם פוליסות ביטוח סיעודי ללא תקופת המתנה כלל, אך זאת בכפוף לתשלום דמי פרמיה גבוהים יותר.

יש לקחת בחשבון שישנן פוליסות פרטיות שמציעות גם תקופות המתנה ארוכות יחסית, של חצי שנה, שנה ואף של 3 שנים. לפיכך, חשוב מאוד לבדוק היטב את תנאי הפוליסה ולהיות מודעים היטב לפרט זה, מאחר ומשמעות הדבר היא שקבלת תגמולי הביטוח תתחיל זמן רב יחסית לאחר הפיכת המבוטח לסיעודי.

במצב כזה במשך כל תקופת ההמתנה המבוטח הסיעודי יידרש לממן את הוצאותיו הסיעודיות באופן פרטי ו/או להיעזר במקורות כיסוי ציבוריים, במידה והוא יהיה זכאי לכך.   

על מנת למנוע טעויות ואי הבנות בעניין זה, המפקח על הביטוח אף קבע הוראה ספציפית לגבי פוליסות ביטוח סיעודי שכוללות תקופת המתנה שעולה על 180 ימים.

כלומר, מעל חצי שנה וזאת במסגרת סעיף 12(ט) של חוזר ביטוח 2013-1-5, מיום 29.8.2013, אשר נכנס לתוקף ביום 1.6.2014.

סעיף זה מחייב את חברת הביטוח להחתים כל מבוטח שרכש פוליסה כזו על נוסח הצהרה שיצורף כנספח א' לפוליסה.

במסגרת נספח זה המבוטח מצהיר שהוא מודע לכך שחברת הביטוח תתחיל לשלם לו את תגמולי הביטוח במקרה שהוא יהיה במצב סיעודי רק לאחר תום תקופת ההמתנה וכי למרות זאת הוא החליט לרכוש כיסוי זה.

עם זאת, חברת הביטוח תהיה פטורה מלהחתים את המבוטח על הצהרה זו, בכפוף לקיום התנאים הבאים:

1. הובהר למבוטח באופן מפורש המידע האמור בטופס ההצהרה בנספח א'.
2. השיחה עם המבוטח, לרבות הצהרתו כנדרש בנספח א', הוקלטה ותועדה.
3. נשלח למבוטח טופס ההצהרה שבנספח א'.

מישהו מבני משפחתך הפך לסיעודי ואתה רוצה לבדוק האם יש דרך לקצר את תקופת ההמתנה? אנו מזמינים אותך לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אישי מעוה"ד תומר לינר, מומחה לתביעות ביטוח סיעודי.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לביטוח סיעודי
עו"ד תומר לינר
עורך דין תומר לינר, הנו מומחה בתחום הביטוח הסיעודי, שמייצג תובעים ובני משפחותיהם בתביעות משפטיות מול קופות החולים הציבוריות וכן מול חברות הביטוח הפרטיות בישראל, במטרה לגרום למבטחת לשלם את הכיסוי המגיע למבוטח.