סגירה
חזרה
סגירה
הכל על ביטוח סיעודי
072-372-5500
הכל על ביטוח סיעודי

הרחבות אפשרויות לביטוח הסיעודי

מומחה לביטוח סיעודי

בגדול, לכל פוליסת ביטוח יש תנאים ספציפיים משלה ובכללם ההגדרה שקובעת מה היא מכסה ומהן ההרחבות האפשריות שלה, אותן ניתן לקבל בתמורה להגדלת דמי הפרמיה.

כלומר, מדובר בהרחבות כיסוי מעבר לפוליסה הבסיסית ודמי הפרמיה הבסיסיים, אותן ניתן לקבל בתוספת תשלום מעבר לדמי הפרמיה הבסיסיים.

בעניין זה קיים הבדל מהותי בין שני סוגי פוליסות הביטוח הסיעודי שמשווקות כיום. מדובר בפוליסות הפרטיות שמשווקות על ידי חברות הביטוח הפרטיות לקהל הרחב והפוליסות הקבוצתיות שמשווקות על ידי קופות החולים הציבוריות לחברי הקופות בלבד.

קופות החולים מחוייבות להציע פוליסות אחידות, החל מיום 1.7.2016, שכוללות הגדרות אחידות לכיסוי ביטוחי וכן לחריגים לכיסוי, אולם הן אינן כוללות אופציה להרחבות.

לעומת זאת, חברות הביטוח הפרטיות אינן מחוייבות לשווק פוליסת ביטוח אחידה ועל כן כל אחת רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את תנאיה ולרבות את ההרחבות האפשריות שלה, אם כי בכפוף להוראות החוק והפיקוח על הביטוח בארץ.

זאת לגבי ביטוחים בכלל ולעניין ביטוחים סיעודיים בפרט.

קראו על: האם כדאי לעשות הרחבות לביטוח הסיעודי?

הרחבות אפשריות של פוליסות הביטוח הסיעודי בחברות הביטוח הפרטיות

כאמור לעיל, להבדיל מקופות החולים, חברות הביטוח הפרטיות אינן מחוייבות לשווק פוליסת ביטוח אחידה ועל כן כל אחת רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את כל תנאיה ולרבות את ההרחבות שלה.

לפיכך, יש לבדוק לגבי כל פוליסה פרטית מהן ההרחבות האפשריות שלה ומהם דמי הפרמיה המוגדלים שיש לשלם בגין ההרחבות הללו.

לעניין זה יש גם לקחת בחשבון שלעיתים לאותה חברת ביטוח פרטית יש מספר פוליסות ביטוח סיעודי, אשר כל אחת מהן כוללת הרחבות אפשריות שונות.

להלן מספר דוגמאות להרחבות אפשריות לפוליסת ביטוח סיעודי פרטי:

הרחבה לביטוח הסיעודי מתאונה

הרחבה זו מיועדת לבעלי פוליסת ביטוח סיעודי בסיסית, אשר מעוניינים בכיסוי המעניק תגמול כספי חודשי במקרה של מצב סיעודי הנגרם כתוצאה מתאונה בלבד.

שדרוג פוליסת ביטוח הסיעוד הבסיסית

ניתן לשדרג את פוליסת הביטוח הסיעודי הבסיסית באמצעות הגדלת סכום התגמול החודשי או הגדלת תקופת התשלום לכל החיים וללא צורך במילוי הצהרת בריאות.

הרחבה לתשלום שיפוי של עד לסך מסוים

הרחבה לתשלום שיפוי של לדוגמא 5,000 ₪, בגין הוצאות שיקום שכוללות טיפולים רפואיים או שיקומיים.

למשל - ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול נפשי וכדומה ואשר יש בהם, על פי חוות דעת רופא מומחה, כדי לסייע למבוטח לשוב ולתפקד כעצמאי.

הרחבה זו יכולה להיות מוגבלת למבוטח אשר שולמו בגינו במסגרת הפוליסה דמי ביטוח במשך תקופה של לפחות 12 חודשים וכן כפופה לתשלום השתתפות עצמית בגובה כלשהו, למשל 20% מההוצאות שהוציא המבוטח בכל חודש.

קראו עוד: על תקופת האכשרה בפוליסת ביטוח סיעודי

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לביטוח סיעודי
עו"ד תומר לינר
עורך דין תומר לינר, הנו מומחה בתחום הביטוח הסיעודי, שמייצג תובעים ובני משפחותיהם בתביעות משפטיות מול קופות החולים הציבוריות וכן מול חברות הביטוח הפרטיות בישראל, במטרה לגרום למבטחת לשלם את הכיסוי המגיע למבוטח.