סגירה
חזרה
סגירה
תביעות ביטוח סיעודי
072-372-5500
תביעות ביטוח סיעודי

קיצור תקופת המתנה בביטוח סיעודי

מומחה לביטוח סיעודי

כמעט כל פוליסות הביטוח הסיעודי כוללות תקופת המתנה. המשמעות של תקופה זו הינה כי מעת קרות מקרה הביטוח ועד למועד תחילת תשלומי תגמולי הביטוח, יש להמתין פרק זמן מסוים.

ברובם של המקרים, תקופת ההמתנה עומדת על חודשים בודדים, בין חודש אחד לשלושה.

כך למשל, פוליסות הביטוח הסיעודיות של קופות החולים כוללות, בדרך כלל, תקופת המתנה של 60 ימים. זאת נוכח סעיף 5 להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), תשע"ו-2015.

ואולם, ישנן פוליסות אשר תקופת ההמתנה בהן עומדת על מועדים ארוכים משמעותית, בין 180 ימים ואפילו 36 חודשים. תקופת ארוכות מעין אלה, מצויות בדרך כלל בפוליסות הביטוח הקבוצתיות. כך או כך, חשוב לדעת שאת תקופת ההמתנה, בתנאים מסוימים, ניתן לקצר.

תקופת המתנה ותקופת אכשרה - לא אותו דבר

פוליסות הביטוח כוללות שני מונחים אשר הם לכאורה זהים: תקופת אכשרה ותקופת המתנה. ברם, שונים הם האחד מן השני.

תקופת אכשרה היא התקופה הראשונית ממועד כריתת פוליסת הביטוח ועד למועד הראשון ממנו זכאי המבוטח ליהנות מהגנת הפוליסה.

משכך, אם אירע מקרה ביטוח בתוך תקופת האכשרה, הרי שהפוליסה אינה מכסה אותו. מנגד, תקופת ההמתנה, אשר מהווה את התקופה אשר יש להמתין ממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתחילת תשלום התגמולים, אינה שוללת את תחולת הפוליסה על המקרה, אלא רק דוחה את מועד התשלום.

האם כדאי לקצר את תקופת ההמתנה?

מטרת הביטוח הסיעודי היא במתן סיוע כספי למי אשר שרוי במצב גופני או נפשי ירוד וזאת כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי. נדגיש כי אין צורך בקיומו של מקרה סיעודי קשה ודי באירוע נזק פשוט, כגון מבוטח ששבר את רגלו וכתוצאה מכך, הוא אינו יכול להתרחץ, להתנייד ולהתלבש או להתפשט לבדו.

גם אם מדובר בתקופה זמנית, שכן הרגל תחלים, עדיין מדובר במקרה המחייב הפעלת ביטוח סיעודי וקבלת עזרה. כאן בדיוק נחשפת הבעיה בה נתקלים רבים בבואם להפעיל את פוליסת הביטוח הסיעודי שברשותם.

שכן, תקופת ההמתנה מביאה לידי כך שעד שיתקבלו התגמולים מאת חברת הביטוח, יחלפו מספר חודשים. מדובר בתקופה משמעותית בה אותו המבוטח זקוק לסיוע כספי כבר עם קרות אירוע הנזק. המבוטח חייב לקבל את העזרה באופן מיידי ולמעשה אינו יכול להמתין את הזמן של תקופת ההמתנה.  

מלבד היעדר היכולת להמתין את תקופת ההמתנה, הרי שקיימת בעיה גם מן העבר השני. שכן, בהחלט ייתכן כי המבוטח יחלים ממצבו הסיעודי בתוך תקופת ההמתנה ולכן חברת הביטוח לא תידרש כלל לשלם לו כל פיצוי. שהרי, רק אם המצב הסיעודי נמשך אל מעבר לתקופה זו, המבוטח יהיה זכאי לתגמולים.

כיצד ניתן לקצר את תקופת המתנה?

ככל שמעוניינים בפוליסת ביטוח סיעודי אשר תכלול תקופת המתנה קצרה יותר או ללא כל תקופת המתנה, חובה לרכוש הרחבה לפוליסת הביטוח.

רק הרחבה שכזו תבטיח כי בקרות כל מקרה סיעודי המבוטח אכן ייהנה מפוליסת ביטוח יעילה, אשר תפצה אותו מקרות מקרה הביטוח ולא חודשים רבים לאחר מכן.

בעבר היו פוליסות שכללו תקופות המתנה ארוכות משמעותית, אך כמובן שחברות הביטוח לא טרחו ליידע את המבוטחים בנושא. בפועל, רק כאשר אותם מבוטחים הפכו לסיעודיים הם גילו כי קיימת תקופת המתנה משמעותית, לעיתים זו עמדה על 3 שנים.

לפיכך, בתי המשפט פסקו בעקביות ושינו באמצעות פסקי הדין את תקופת ההמתנה. בהמשך, המפקח על הביטוח הצטרף לעמדת בתי המשפט והוציא חוזר מיוחד, שקובע מפורשות כי בכל פוליסה בה תקופת ההמתנה עולה על 180 ימים, חובה על חברת הביטוח ליידע את המבוטח ולהחתים אותו על טופס מיוחד לעניין זה.

כיום ניתן לרכוש הרחבה אשר מאפשרת את קיצור תקופת המתנה או פדיון תקופה זו כך שלא תהיה כל תקופת המתנה למעשה.

כמה זה עולה?

כאמור, קיצור תקופת ההמתנה נעשה באמצעות רכישת הרחבה לפוליסת הביטוח. בהתאם לכך, חברות הביטוח מתמחרות רכיב זה גם כן.

אם לדוגמא ביטוח סיעודי אשר בו תקופת ההמתנה עולה סכום מסוים מדי חודש, הרי שאותו ביטוח סיעודי עם תקופת המתנה קצרה יותר או ללא תקופת המתנה יעלה יותר. על אף השוני בגובה הפרמיות, חשוב ביותר וככל שקיימת יכולת כלכלית, לבחון בחיוב רכישה של הרחבה שכזו.
 
לסיכום, תקופת המתנה היא התקופה בה יש להמתין ממעוד קרות מקרה הביטוח ועד לתחילת תשלום התגמולים, אך ניתן להביא לקיצור תקופה זו וחשוב לבחון בכל עת ובהתאם לגיל ולמצב הבריאותי את האפשרות המעשית לעשות כן.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לביטוח סיעודי
עו"ד תומר לינר
עורך דין תומר לינר, הנו מומחה בתחום הביטוח הסיעודי, שמייצג תובעים ובני משפחותיהם בתביעות משפטיות מול קופות החולים הציבוריות וכן מול חברות הביטוח הפרטיות בישראל, במטרה לגרום למבטחת לשלם את הכיסוי המגיע למבוטח.