סגירה
חזרה
סגירה
תשובות טיפים ומידע
050-808-6504
תשובות טיפים ומידע

מי יכול לעשות ביטוח סיעודי?

מומחה לביטוח סיעודי

ככלל, לכל פוליסת ביטוח יש תנאים ספציפיים משלה ובכללם ההגדרה שקובעת מי רשאי לרכוש את הפוליסה. לפיכך, על מנת לבחון מי רשאי לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי מסוימת, יש לבדוק את התנאים הקבועים לכך במסגרת תנאי הפוליסה.

כיום קיימים שני גופים במשק שמוכרים פוליסות ביטוח סיעודי. מדובר בחברות הביטוח הפרטיות, שמשווקות פוליסות לקהל הרחב וקופות החולים הציבוריות, שמשווקות פוליסות קבוצתיות ואחידות לחברי הקופה שלהן בלבד.

עם זאת, חשוב להיות מודע לכך החל מיום 1.7.2016 ואילך, כל קופות החולים נדרשות להציע פוליסת סיעוד זהה ואחידה בעיקריה לחבריהן, לרבות בכל הקשור לשאלה מי יכול לרכוש את הפוליסה.

זאת, בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015.

לעומת זאת, חברות הביטוח הפרטיות אינן מחוייבות לשווק פוליסה אחידה, אלא הן רשאיות לקבוע את תנאי הפוליסות שלהן לפי שיקול דעתן, אם כי בכפוף להוראות החוק והוראות הפיקוח על הביטוח בארץ וזאת לגבי ביטוחים בכלל וביטוחים סיעודיים בפרט.

מי יכול לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי של קופות החולים הציבוריות?

כפי שצויין לעיל, קופות החולים הציבוריות משווקות את הפוליסות שלהן לחברי הקופה בלבד. לפיכך, רק מי שחבר בקופת חולים כללית יכול לרכוש את פוליסת הביטוח הסיעודי שלה וכנ"ל לגבי הפוליסות של קופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית.

מצד שני, ניתן לעבור בין הקופות ובין הביטוחים הסיעודיים שלהן באופן חופשי, ללא חיתום, ללא תקופת אכשרה וללא אובדן זכויות.

ניתן לרכוש את הפוליסות של קופות החולים בכל גיל, ללא מגבלת גיל כניסה מינימאלי ו/או גיל כניסה מקסימאלי, בכפוף להצהרת בריאות.

עם זאת, לא יינתן כיסוי ביטוחי למקרה ביטוח שאירע לראשונה ב-3 שנות חייו הראשונות של המבוטח, כלומר, עד לגיל 3.

מי שחבר בקופת חולים ורכש פוליסת ביטוח סיעודי שלה, נדרש לשלם דמי פרמיה עבור פוליסה זו וזאת בנוסף לתשלום דמי החבר. בנוסף, חבר הקופה רשאי לצרף את ילדיו הקטינים לביטוח הסיעודי שלו, ממועד לידתם ועד הגיעם לגיל 18 וזאת ללא תשלום פרמיה עבורם.

מי יכול לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי של חברות הביטוח הפרטיות?

כאמור, בשונה מקופות החולים הציבוריות, שמשווקות פוליסות קבוצתיות לחברי הקופה בלבד, חברות הביטוח הפרטיות משווקות פוליסות לקהל הרחב.

אגב, בעבר, נהגו חברות הביטוח לשווק גם פוליסות סיעודיות קולקטיביות למקומות עבודה וארגונים, אולם בהתאם להוראות המפקח על הביטוח משנת 2013, בוטלו הפוליסות הללו, אם כי מועד ביטולן הסופי נדחה בדיעבד לסוף שנת 2017.

לפיכך, כל אחד, בין מי שהינו חבר קופת חולים ובין מי שאינו כזה, יכול לכאורה לרכוש פוליסת ביטוח סיעוד פרטית, בכפוף להצהרת בריאות וחיתום וגם בכפוף למגבלת גיל הכניסה המינימאלי וגיל הכניסה המקסימאלי שלה לצורך ההצטרפות לפוליסה.

כלומר, בעוד שלפוליסה של קופות החולים ניתן להצטרף בכל גיל, אז לגבי הפוליסות של חברות הביטוח החברתיות יש מגבלת גיל, שתוחמת את טווח הגילאים במסגרתם ניתן לרכוש את הפוליסה.

גיל הכניסה נקבע לפי גיל המבוטח במועד התחלת הביטוח וזאת בהתאם ליום ההולדת הקרוב ביותר למועד ההצטרפות, קדימה או אחורה.  

כפי שצויין לעיל, תנאי הפוליסות של חברות הביטוח הפרטיות, לרבות תנאי גילאי הכניסה, משתנים מחברת ביטוח אחת לשנייה ויש לבדוק ולהשוות ביניהן.

עם זאת, באופן כללי ניתן לומר שגיל הכניסה המינימאלי הוא גיל 3 ואילו גיל הכניסה המקסימאלי הינו 69, 70, או 85 שנים בלבד.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לביטוח סיעודי
עו"ד עופר סולר
עורך דין עופר סולר הנו מומחה בתחום הביטוח הסיעודי, שמייצג תובעים ובני משפחותיהם בתביעות משפטיות מול קופות החולים הציבוריות וכן מול חברות הביטוח הפרטיות בישראל, במטרה לגרום למבטחת לשלם את הכיסוי המגיע למבוטח.