סגירה
חזרה
סגירה
הכל על ביטוח סיעודי
050-808-6504
הכל על ביטוח סיעודי

חריגים לביטוח הסיעודי

מומחה לביטוח סיעודי

ככלל, לכל פוליסת ביטוח יש תנאים ספציפיים משלה ובכללם ההגדרה שקובעת מה היא מכסה ומהם החריגים שלה. לפיכך, על מנת לדעת מהם החריגים של פוליסת ביטוח סיעודי כלשהי, יש לבדוק בפרוטרוט את תנאיה.

כיום קיימים שני גופים במשק שמוכרים פוליסות ביטוח סיעודי:

  • חברות הביטוח הפרטיות, שמשווקות פוליסות לקהל הרחב.
  • קופות החולים הציבוריות שמשווקות פוליסות קולקטיביות לחברי הקופות בלבד.

עם זאת, קיים הבדל מהותי בין שני סוגי הפוליסות הנ"ל. שכן, החל מיום 1.7.2016 קופות החולים מחוייבות להציע פוליסה אחידה בעיקריה ולרבות בכל הקשור להגדרת החריגים לפוליסה.

לעומת זאת, חברות הביטוח הפרטיות אינן מחוייבות לשווק פוליסת ביטוח אחידה ועל כן כל אחת רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את כל תנאיה ולרבות את היקף החריגים שלה, אם כי בכפוף להוראות החוק והוראות הפיקוח על הביטוח בארץ.

עם זאת, רוב הפוליסות הפרטיות נוהגות לכלול חריגים ספציפיים, כפי שיובהר בהמשך הדברים להלן.

החריגים של פוליסת הביטוח הסיעודי של קופות החולים הציבוריות

כפי שצויין לעיל, כל אחת מארבע קופות החולים הציבוריות משווקת פוליסת סיעוד קבוצתית אחידה. לפיכך, כל פוליסות הביטוח של קופות החולים כוללות למעשה את אותם החריגים וזאת כמפורט להלן:

1. מקרה ביטוח שאירע עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות פעילה בפעילות צבאית, משטרתית, מלחמתית, פעולות איבה.

2. מקרה ביטוח שאירע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.

3. מקרה ביטוח שאירע עקב שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם השימוש בסמים נעשה על פי הוראת רופא, שלא לצורך גמילה.

4. מקרה ביטוח שאירע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004. לעניין פסקה זאת מבוטח זכאי ייחשב כמבוטח בחוזה שהוחלף אצל אותו מבטח או מבטח אחר כמפורט בתקנה 6(א)(2) לתקנות האמורות.

5. מקרה ביטוח שאירע לראשונה לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת הביטוח בכפוף לאמור בתקנה 13 לתקנות האמורות.

6. מקרה ביטוח שאירע לראשונה ב-36 החודשים הראשונים לחייו של מבוטח.

7. מקרה ביטוח שאירע עקב תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 או תאונות עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שהוכרה בידי המוסד לביטוח לאומי.

החריגים של פוליסות הביטוח הסיעודי של חברות הביטוח הפרטיות

כאמור לעיל, להבדיל מקופות החולים, חברות הביטוח הפרטיות אינן מחוייבות לשווק פוליסת ביטוח אחידה ועל כן כל אחת רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את החריגים שלה.

לפיכך, יש לבדוק לגבי כל פוליסה פרטית מהם החריגים הספציפיים שלה.

עם זאת, בדרך כלל מקובל לקבוע בפוליסות הביטוח הסיעודי של חברות הביטוח הפרטיות חריגים שכוללים את רוב החריגים של פוליסות הביטוח של קופות החולים וכן חריגים נוספים כגון:

  • ניסיון התאבדות.
  • פגיעה עצמית מכוונת.
  • השתתפות המבוטח במעשה פלילי או עברייני.

היכרות עם החריגים לביטוח חשובה מאוד, שכן אם חלילה תאלצו להפעיל את הביטוח הסיעודי עבור מישהו מיקריכם, כדאי שתהיו בטוחים שהביטוח הסיעודי שלו אכן יכסה אותו ברגע האמת.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לביטוח סיעודי
עו"ד עופר סולר
עורך דין עופר סולר הנו מומחה בתחום הביטוח הסיעודי, שמייצג תובעים ובני משפחותיהם בתביעות משפטיות מול קופות החולים הציבוריות וכן מול חברות הביטוח הפרטיות בישראל, במטרה לגרום למבטחת לשלם את הכיסוי המגיע למבוטח.